Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Việt Hùng

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsviethung@edu.viettel.vn